Acești Termeni și condițiile de utilizare (în continuare – Termeni) se aplică relației Dvs. cu Platforma online www.pentrucuplu.md (inclusiv, dar fără a se limita la, e-mailuri, sesiuni live, mesagerie, instruiri, programe de terapie online), operată de Asociația Obștească „Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale”, Cod fiscal – 1016620002185, adresa juridică or. Durlești str. Tudor Vladimirescu 9 ap.7 (în continuare – IFIS). Termenii conțin, de asemenea, prevederi privind accesul și utilizarea de către dvs. a Platformei.

Termenii se aplică tuturor vizitatorilor, utilizatorilor și altor persoane care accesează sau utilizează Platforma – www.pentrucuplu.md, cu excepția consilierilor, consultanților, practicienilor, profesioniștilor, experților, coach-ilor, terapeuților, sau altor persoane sau entități juridice care se înregistrează pentru a furniza Serviciile de consiliere prin intermediul Platformei și afiliaților IFIS, cărora li se aplică termeni și condiții separate.

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii înainte de a utiliza Platforma. Accesul și utilizarea de către dvs. a Platformei sunt condiționate de acceptarea și respectarea acestor Termeni. Prin accesarea sau utilizarea Platformei sunteți de acord să respectați Termenii și Condițiile de utilizare. Nu aveți voie să utilizați Platforma dacă nu sunteți de acord cu orice parte a Termenilor și Condițiilor de utilizare.

Acești Termeni și Condiții reprezintă întreaga înțelegere și constituie întregul acord dintre dvs. și IFIS.

Platforma va fi utilizată pentru a beneficia de serviciile oferite prin intermediul Platformei (în continuare – Servicii).

În orice moment și din orice motiv, sau fără niciun motiv, IFIS poate, cu sau fără notificare prealabilă, să modifice, să suspende, să perturbe sau să întrerupă (i) Platforma, (ii) orice parte a Platformei sau (iii) utilizarea sau accesul la Platformă, fie pentru toți utilizatorii, fie pentru dvs. în mod specific. În plus, IFIS are dreptul, dar nu este obligată, să refuze să ofere acces la Platformă oricărei persoane, agenții sau organizații în orice moment, pentru orice motiv sau fără niciun motiv, la propria sa discreție. IFIS își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe, fără notificare prealabilă, întreaga sau o parte a Platformei, temporar sau definitiv. Compania nu va fi răspunzătoare pentru niciuna dintre acțiunile menționate anterior sau pentru orice pierderi sau daune cauzate de oricare dintre acțiunile menționate mai sus.

Pentru a utiliza Platforma, trebuie să vă înregistrați și să creați un cont de utilizator individual, care include furnizarea de informații specifice. Atunci când vă creați contul, trebuie să furnizați, de asemenea, informațiile dvs. personale de contact. De asemenea, Vă angajați să nu creați mai mult de un cont sau un cont pentru altcineva decât dvs. fără permisiunea prealabilă a celeilalte persoane. În plus, vă obligați să nu utilizați contul altei persoane. 

Dvs. sunteți întotdeauna responsabil pentru menținerea confidențialității parolei și numelui de utilizator și a oricăror alte informații de securitate legate de contul dvs. În cazul oricărei utilizări neautorizate a contului dvs. sau a oricărei alte probleme legate de încălcarea securității contului dvs., vă obligați să notificați imediat IFIS. IFIS nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere sau daune pe care le suferi ca urmare a accesării de către o persoană terță folosind contul dvs., cu sau fără știrea dvs. Vă recomandăm să schimbați frecvent parola și să aveți grijă suplimentară pentru a vă proteja parola.

Sunteți singurul și pe deplin răspunzător și responsabil pentru toate activitățile efectuate folosind contul dvs. IFIS vă va face răspunzător și responsabil pentru orice daune sau pierderi suferite ca urmare a utilizării contului dvs. de către orice altă persoană, indiferent dacă este autorizată de dvs. sau nu, și sunteți de acord să despăgubiți și să lăsați IFIS fără răspundere pentru orice astfel de daune sau pierderi.

Utilizarea de către dvs. a Platformei

Utilizarea de către dvs. a Platformei și încrederea dvs. în oricare dintre conținutul acesteia sunt exclusiv pe riscul dvs..

Toate informațiile pe care le-ați furnizat sau le veți furniza în viitor, în sau prin intermediul Platformei, vor fi adevărate, exacte, actuale și complete. În plus, pe durata valabilității acestor Termeni, vă veți asigura că mențineți și actualizați informațiile pentru a continua să fie adevărate, exacte, actuale și complete.

Nu veți accesa sau utiliza Platforma sau Serviciile într-un mod ilegal sau într-un scop ilegitim sau în orice mod care contravine acestor termeni.

Nu veți încerca să perturbați funcționarea Platformei prin nicio metodă. Nu veți utiliza Platforma în niciun fel care ar putea deteriora, dezactiva sau deteriora Platforma. Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la orice conturi de utilizator sau sisteme sau rețele de computere, prin hacking, exploatare de parole sau orice alte mijloace. Nu veți utiliza niciun robot, scraper sau alte mijloace pentru a accesa Platforma în niciun scop.

IFIS nu este obligată să răspundă la mesajele postate pe Platformă. Sunteți singurul responsabil pentru informațiile sau materialele pe care le postați pe Platformă.

Utilizarea de către dvs. a Platformei, inclusiv a Serviciilor, este exclusiv pentru uz personal și nu veți utiliza Platforma sau Serviciile pentru sau în numele unei alte persoane sau organizații.

În cazul în care veți primi un fișier de la IFIS sau fie prin intermediul Platformei sau nu, trebuie să verificați și să scanați acest fișier pentru orice virus sau software înainte de a deschide sau utiliza acest fișier.

Plata

IFIS prin intermediul Platformei oferă servicii profesionale, gratuite sau cu plată. Plățile se acceptă prin intermediu cardulrilor VISA MASTER și Paynet  

Toate informațiile legate de plată pe care le-ați furnizat și pe care le veți furniza în viitor, către sau prin intermediul Platformei, vor fi exacte, actuale și corecte și vor continua să fie exacte, actuale și corecte. Furnizând IFIS informațiile despre cardul dvs. de credit, autorizați IFIS să factureze și să debiteze cardul dvs. de credit.

Veți plăti toate taxele și taxele asociate contului dvs. în timp util și în conformitate cu graficul de taxe, termenii și tarifele publicate pe Platformă. Furnizând IFIS Mijloacele de plată, autorizați IFIS să vă factureze și să vă taxeze. În plus, trebuie să păstrați informații valide privind mijloacele de plată în informațiile contului dvs.

Ca regulă, rambursările pentru timpul neutilizat nu sunt acordate. IFIS va examina cererile de rambursare de la caz la caz. 

Proprietatea intelectuală

Tot conținutul disponibil pe sau prin intermediul Platformei va fi proprietatea IFIS sau a și va fi protejat de drepturi de autor, mărci comerciale, brevet, secret comercial în conformitate cu legislația Republicii Moldova.  

Vă angajați să nu reproduceți, retransmiteți, distribuiți, diseminați, vindeți, publicați, difuzați sau vehiculați conținutul primit prin Platformă către niciun terț. Toate programele software și documentația însoțitoare puse la dispoziție pentru descărcare prin Platformă sunt opera protejată prin drepturi de autor a IFIS. Orice copie făcută a informațiilor obținute prin Platformă trebuie să includă toate notificările aplicabile privind drepturile de autor.

Răspunderea

IFIS nu va fi răspunzătoare față de dvs. sau față de orice terță parte pentru orice daune indirecte, incidentale, consecutive, speciale, punitive sau exemplare.

În cazul oricărei probleme aferente Platformei sau cu oricare dintre conținutul acesteia, singurul remediu va fi încetarea utilizării Platformei. În nicio circumstanță, IFIS nu va fi răspunzător în niciun fel pentru utilizarea de către dvs. a Platformei sau a oricărui conținut al acesteia, inclusiv , dar fără a se limita la, orice erori sau omisiuni în orice conținut, orice încălcare de către orice conținut a drepturilor de proprietate intelectuală sau a altor drepturi ale terților sau pentru orice pierdere sau daune de orice fel suferite ca urmare a utilizării oricărui conținut .

Notificări

IFIS vă poate notifica sau vă poate comunica în alte moduri Termenii și Condițiile sau orice aspecte ale Platformei, prin postarea online sau prin e-mail sau poștă obișnuită la adresa pe care ați furnizat-o la crearea contului.    

Amendamente

IFIS va avea dreptul de a modifica Termenii și Condițiile prin postarea modificărilor pe site-ul web – www.pentrucuplu.md. Prin urmare, sunteți încurajat să verificați în mod frecvent Termenii și condițiile. Toate modificările vor intra în vigoare la data postării. Prin utilizarea Platformei după ce modificările au devenit efective, sunteți de acord cu aceste modificări. În cazul în care nu sunteți de acord cu modificările, trebuie să încetați accesul la Platformă.

Legea aplicabilă și litigiile

Acești Termeni și Condiții vor fi guvernați de cadrul normativ al Republicii Moldova.

Contactați-ne

Această platformă este deținută și operată de de Asociația Obștească „Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale”.

Feedback-uri, comentarii, solicitări de asistență tehnică și alte comunicări referitoare la Platformă trebuie adresate la: pentrucuplu@ifis.md